2 תשובות
אם אני לא טועה הוא פשוט עוזב אותה בסוף הסרט...
ראיתי רק את הסצנה האחרונה של הסרט ואז הוא פשוט עוזב אותה כשהיא מחוברת לאיזה מכונת הנשמה או משהו.
אחרי שהיא חלתה ממש הוא אמר לה שהיא צריכה להרפות ועזב אותה באורות איפה שהיא חיכתה לראות אותם. אחרי זה בסוף הראו סרטון קצרצר עליו . אני מניחה בגלל שהוא נפטר או משהו