תשובה אחת
-אנחנו לא לירן דנינו, ללכת לא נותן לנו כוח
-לטיול יצאנו (לעשות המשך מצחיק שמתאים למחנך או משהו)
-משחק מילים עם המחזור שאתם