3 תשובות
צהוב זה נייס ומיוחד
צהוב כןכן
או אדום
ירוק זית