7 תשובות
כמעט מאה
מעל 90
תלוי במשקל של כל מבחן
96 -97 בערך
96.4 חישבתי את זה
בין 82 ל 100.