4 תשובות
יום אחרי שעברת טסט
כתוב הרישיון הזמני עד מתי המלווה יום ועד מתי המלווה לילה
אנונימית
מהיום שהנפקת את ההיתר
שעברת את הטסט
מהיום שהוצאת את הרישיון ושילמת את האגרה