8 תשובות
שולחן ערוך והרמבם במשנת תורה כותבים את זה.
למדו זאת מהפסוק בחומש ויקרא: "ועיניתם את נפשותיכם".
שואל השאלה:
אולי ספר החינוך??
אנונימית
^גם ספר החינוך, צודקת. וגם המשנה
שואל השאלה:
התבלבלתי אז מה התשובה??
אנונימית
כל התשובות נכונות:)
אבל המקור הראשון הוא מהתורה, חומש ויקרא בפסוק שציינתי לעיל
שואל השאלה:
אז המקור הוא מהתורה חומש ויקרא ודברים וספר החינוך שנאמר :ועניתם את נפשותיכים???
אנונימית
*מחומש ויקרא, ופעם אחת מחומש במדבר אם את רוצה לדייק, וברור שאת יכולה להביא את ספר החינוך כמקור גם.
המקור הוא הציווי המקראי על עינוי הנפש.
כפי שביאר הרמב"ם (הלכות שביתת עשור א, ד-ה), המקור לפירוש של חמישה עינויים הוא "מפי השמועה" - כלומר, הלכות ופירושים שנמסרו מדור לדור.