7 תשובות
גם אני.
בבוקר גם אני.
ח ח ח ח ח ח ח ח ח אני לא לפעמים אני כל היום ככה
לא רק את
כן אני צריך להגדיל למקסימום את רמת הקרינה בשביל סיכויים יותר טובים למות כבר