5 תשובות
בגלל שהעור הוא טמא ויום כיפור זה יום מקודש
מאיפה לנו למה? זה אסור וזהו
שואל השאלה:
כאילו מה יש בנעלי עור שאסור ללבוש אותם?
אנונימוווססס
פעם נעלי עור היו נחשבים לנעליים נוחות, וצריך להתענות ביום כיפור. (:
נעילת הסנדל נאסרה מצד עצמה, זה לא שייך להתגנדר או אוכל, זו גזרה בפני עצמה שחכמים גזרו לא לנעול מנעל כדי שאדם לא ירגיש את הארץ, שהיא נותנת לו את בטחונו ועמידתו בעולם.
צום קל, ביי
אנונימית 88(זאת אני )