2 תשובות
מלווה יום אחרי 3 חודשים מאז הוצאת הרישיון ומלווה לילה 6 חודשים
מה שהיא אמרה^
כשהמלווה יום יגמר את יכולה לנהוג לבד בין השעות 6:00-21:00
וכשהמלווה לילה יגמר את יכולה לנהוג לבד בכל השעות