2 תשובות
בגדול, חודש לפני. אבל אפשר גם קודם
האמת שהגשתי את הטופס הזה שבוע לפני שהשתחרר לי לילה והגיע לי תוך 5 ימים
באותו הנושא: