12 תשובות
כדי לחפר על המעשים שלנו כאילו ליסבול ולהראות לה' שאנחנו רוצים שיסלח לנו
למה שאלה מפגרת? הרבה אנשים לא יודעים! =)
כדי לכפר על העוונות והחטאים שלנו וגם כדי להידמות למלאכים ביום הזה שלא אוכלים ולא שותים
כדי להיות בקשר יותר טוב עם ה' ולהתפלל..
כדי לכפר על עונותינו ולבקש מחילה סליחה וכפרה מהקב"ה.
כדי לבקש סליחה מ- ה' ולכפר על החטאים שלנו
ח כדי לבקש סליחה.
אבל באמת למה דווקא מבקשים סליחה צריך לצום?
למה לא קופצים בשביל לבקש סליחה? מה הטמטום?
לא זה ממש לא שאלה מפגרת!
הצום נועד לכפר על כל העוונות והחטאים שעשינו!
ולגרום לה' לסלוח לנו על כך ע"י הצום.
וזה מהתורה!
אחלה שאלה למי שלא יודע?
בשביל זה אנחנו כאן
כי אנחנו לא אוכלים ושותים ומתענים שהקב"ה יסלח לנו על כל העברות
ויתן לנו שנה טובה
כדי ליסבול
לא שאלה מפגרת
נאמר בתורה: "בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם וגו'".

הצום נועד לכפר על העוונות, ביום-הכיפורים, כל יהודי מגלה את הנקודה היהודית שבו ומתנתק מעולם החומר.. האכילה והשתייה מפריעים לנו כשהנפש מתגלה. לכן אנו צמים, מתנתקים מהחומר, לובשים לבן כמו מלאכים.

בשביל להביע חרטה ולכפר על כל החטאים שלנו במהלך השנה.
-:)-