3 תשובות
בסדר גמור
כן זה בסדר למה שלא יהיה
זה בסדר גמור.