4 תשובות
מכפילים ב100
מכפילים ב100
על מנת לבטא מספר עשרוני באחוזים צריך לכפול אותו ב100. אותו הדבר הפוך, על מנת לבטא אחוזים במספר עשרוני צריך לחלק אותם ב100.
צריך לכפול ב100
65.61%