2 תשובות
כן
כן
לדוגמה: כתאב תהפוך לכתאבוהו (עם תא מפתיחה במקום תא מרבוט'ה)