3 תשובות
חבל על המאמץ. הם מיד יקלטו זאת.
שואל השאלה:
אז אתה אומר שעדיףלהתמהג ולהיות טבעית...טבל אני רוצה להתאים את עצמי ולהיות אותנטית.וגם להרשים קצת...רושם טוב..
אנונימית
תלמידי חכמים לא מתפעלים מגינונים חיצוניים. להפך.