תשובה אחת
זה תלוי במשתנים כה רבים: כושר למידתך; קושי הקורסים; מצבך הנפשי-חברתי; צורך או אי-צורך לעבוד; חוגך ותוכניתך המדויקים; ועוד ועוד. מומלץ להיוועץ באדם שקרוב לכך, אולי בפקולטה עצמה.