4 תשובות
כמו המחומצן
טבעי רק השורשים כאילו
לא.
רק אם היא גוזרת את השיער המחומצן זה יתארך לה לטבעי
מה זה רק אם היא גוזרת את המחומצן?
השיער צומח מהשורשים והוא צומח טבעי.. הוא לא יצמח מחומצן.
מן הסתם שהקצוות יהיו מחומצנות.. השיער צומח מלמלעה מהקרקפת לא מלמטה