8 תשובות
צומח.
צומח.
Aro
הוא אורך עקב הצמיחה שלו.
צומח
צומח ונושר
צומח
צומח-> וכתוצאה מכך הוא מתארך.
אנונימית