6 תשובות
70 מה?
עריכה" 270 שקלים בערך
271.15 שקלים
שער יציג - 271.3634 ILS.
מקור - אתר 'המרה'.
271.15 שקלים
271.15
על פי בנק ישראל, השער היציג הוא 270.312 נכון ל-27 לחודש (השער האחרון שיצא).