תשובה אחת
מוטיב או עניין שחוזר על עצמו שבא במטרה לומר משהו לא מובן מאליו ובדרך כלל מוסיף לסיפור לא רק בפן השטוח של העלילה אלא בעומק.