9 תשובות
ראשונה
1 ממי אבל טסט שלישי
ראשונה
שניה ,לפחות טסט ראשון
תמיד הייתי גרועה יותר בעיוני אשר מעשי
תאוריה ראשונה וטסט שלישי
1
אבל חברה שלי עברה 3
כל אחד מצליח מספר אחר
ראשונה
אנונימית