6 תשובות
יום
שבוע שבועיים
עברתי ראשונה
איזה שלושה ימים
ראשונה
יום, ראשונה :)
שלישית נראה לי לקח לי כמה ימים חרשתי על האפליקציה בתרגול שאלות
שבוע, ראשונה