2 תשובות
לא כולן כי שבת אבל יש חנויות פתוחות, כן.
לא כולן, יש כשרות שלא פתוחות