2 תשובות
ובצדק, למרות שמצלמות של אייפון הם רק 13% מהמצלמות הם מבצעים 50% מהפשע.
לגיטימי.