3 תשובות
הולכת לבדיקות
בדיקת ראייה
עושה בדיקת ראייה