7 תשובות
Itie (?)
אבל כנראה שזה יהיה מוזר
אולי etay
Eat-I
אנונימי
Itai, etay...
קצת מוזר
Itai, Ittai, Ittay, Etay, Eitay, Itay, Ytai, Etai, Itaj, or Eatai.