3 תשובות
זה לא חוקי
לא חוקי
שואל השאלה:
לא חייב רק חנויות