תשובה אחת
שואל השאלה:
*גם ספרים זה בסדר
אבל מעדיפה ספרית
אנונימית