2 תשובות
כינוס של אנשים זקנים וחכמים שדנים בנושאים שונים שקשורים למדינה.
אני לא זוכרת כל כך, אבל הנה
קבוצה של גברים *בלבד* שהיו הכי זקנים ולכן נחשבו להכי חכמים, הם דנו בענייני העיר וגם היו שופטים.