5 תשובות
כל אחת והסיבה שלה
אנונימית
אינטרס וצורך אישי וקיומי
כל אחת זה משהו אחר
כל אחת והסיבות שלה❤
אני רציתי ילד כדי שיהיה לי מישהו לשמור עליו , לדאוג לו ולאהוב אותו .
אנונימית