2 תשובות
אענה על זה מחר
תרשום לי שתראה אם זה רלוונטי עדין
אוקי אז חלק ראשון ליצור שתי משתנים מסוג int או double ואחד מסוג char

שלב שני להדפיס את התפריט בשורות נפרדות

שלב שלישי שורת קליטה של מספר תו ומספר ולהסביר שעל התו להיות מספר מהתפריט

ואז שלב רביעי switch case
כלומר
(Switch(ch // בהנחה וככה קראתה ל char

case +: return num1+num2
או לשמיר איפה שצריך ...
לגבי מקרים יוצאי דופן ניתן לפתור אם if ולבדוק אם זה באמת עונה על התנאים שאתה רוצה שהוא יענה