6 תשובות
להבריז
להישאר
תבריזי
אם אין לך סיבה ממשית להבריז תישארי
להבריז
להבריז.