תשובה אחת
תדברי עם ההורים שלא טוב לך פה אני בטוח שהם יבינו