5 תשובות
תאריך לידה זה תאריך לידה. את לא יכולה לשנות את היום שבו נולדת בו.
שואל השאלה:
להחליך את השנה?
שואל השאלה:
התאריך זה סתם תאריך.שנתנו כי עליתי
מה זאת אומרת? אם זה השנה שנולדת בה את לא יכולה לשנות את התאריך