6 תשובות
כן
כן, בכל שעה.
כן
כן
כן בכל שעה ביום ובלילה