5 תשובות
מה הבעייה פה?
כלום
כולה תמונה של מישהי רזה
מה קרה?
כלום מה יש?
שהיא כנראה מנסה להיות כמוה.