תשובה אחת
150%
אם זו משכורת מינימום של גיל 16 אז 34.47
אם זו משכורת מינמום של גיל 18 אז 43.68