7 תשובות
זה 150% יותר משכורת
שואל השאלה:
כמה אמור לצאת לי?
אנונימי
תעשה פשוט כמה שאתה מרוויח ביום ו150%
אנונימית
תעשה 1.5 כפול השכר השעתי שלך ואחר כך תעשה את מה שיצא לך כפול 6 וזה מה שאמור לצאת לך
אנונימי
שואל השאלה:
אני די חדש בקטע הזה של העבודה, אתם ייכולים לחשב לי כמה זה יצא?
אנונימי
כמה אתה מקבל לשעה?
אנונימי
שואל השאלה:
21.45
אנונימי
באותו הנושא: