תשובה אחת
זה עלול לגרום לנשירה
אמלה גם לי חסר באופן משמעותי ויש לי נשירות והרופאה אמרה שחסר לי וזה כנראה מה שגורם
נשירות ממש של גושים יש לי
וזה עלול לגרום לירידה של b12