3 תשובות
אני קיבלתי אחרישלושה ארבעה חודשים
שבועיים
שבוע שבועיים