2 תשובות
עוד חצי שעה לפי דעתי, אבל נראה לי הרוב כבר נסגרו..
עוד חצי שעה כל החנויות יסגרו אבל הרוב כבר סגרו את החנויות היום