תשובה אחת
הם קשורים לצמח בשביל שכשהוא יצמח הוא יצמח ישר ולא עקום.