4 תשובות
רמזור?
האיש ברמזור האדום
המוח שלך שהוא מבין שאף אחד לא מעוניין בך
גיסתי