3 תשובות
כן משו בסביבות 600-400
לי היה של יומיים ועלה 400
שלי עלה 450