7 תשובות
היה לנו לפני שבוע
זה תלוי בבהיס שלך ולא בבהיס של אחרים
כדי שתבדוק עם המורה/מנהלת שכבה
לנו בסוף מרץ
שואל השאלה:
אני סתם שואלת כדי לדעת מתי יש לילדים.
לנו היה בזמנו בנובמבר
היה לי באוקטובר