5 תשובות
העשירי לחודש זה כשמקבלים משכורת,אנשים שאומרים את זה הכוונה שלהם היא תדברו איתי כשיהיה לי את הכסך לזה
לרוב מקבלים משכורות בעשירי, אז אני מניח שזה "דברו איתי כשיהיה לי יותר כסף"
כשמקבלים כסף, משכורת.
מאני מזומני מדבר