27 תשובות
37
40-41
39
37 וחצי
36-7
38.5
41
אנונימית
39-40
בת 13 מידה 40 :(
39
36 אבל לפעמים 35 תלוי איזה נעל אבל הרוב נעל מידה 36