3 תשובות
אני חושבת שכן
כן, אם הוא לא המפקד שלו הוא יפנה לאחראי עליו שהרסר שלו ישפוט אותו
כן יש לו סמכות