10 תשובות
אלברט
בחירה קשה, אני אלך על תמיר
אלברט
שניהם
קשה.
תמיררררר
תמיר
אלברט