5 תשובות
שאלות
בעיקר עוברת על שאלות אבל קצת צאטים
עובר על השאלות
שניהם באותה מידה ;)
מחכה למישהו לדבר איתו ובינתיים עוברת על שאלות